Xe Đưa Đón CBCNV, Cán Bộ Công nhân Viên Xe Đưa Đón